Dù đơn không gian đường kính 15m, 1 Trụ cao 7m  Vải cuốn trụ ( xanh trắng - đỏ trắng), Màu sắc( đỏ trắng - xanh trắng )
 

46500973 2596071120410664 970744294879002624 n


46476177 2592857780731998 1019676462145339392 o

 
 
              Dù đôi   không gian đường kính 30*15m, 2 Trụ cao 7m Vải cuốn trụ ( xanh trắng - đỏ trắng) Màu sắc( đỏ trắng - xanh trắng )
 
 
45683756 2571314962886280 6707806504721842176 o45655345 2571314929552950 6011384313658998784 o