Chương trình khai trương PNJ Phan Đình Phùng, Đà Lạt.