Lễ Đón Nhận Bằng Công Nhận Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ 2 Và Khai Giảng Năm Học Mới Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai - Thị Trấn Eakar - Huyện Eakar.

 

 

bea498419504755a2c15

112

e1ea1ca811edf1b3a8fc


8d5cd9fed4bb34e56daa

0e89747f793a9964c02b