Trường Tiền Group khai trương cửa hàng xăng dầu số 1 tại xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jut, Đăk Nông.