Ngày 21/03/2015, ngay tại dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM đã diễn ra Lễ động thổ - khởi công công trình cùng sự tham gia của khách mời, đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành, các nhà thầu, chủ đầu tư. Chương trình do Tổ chức sự kiện Hoàng Gia thực hiện.

Ngày 21/03/2015, ngay tại dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM đã diễn ra Lễ động thổ - khởi công công trình cùng sự tham gia của khách mời, đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành, các nhà thầu, chủ đầu tư. Chương trình do Tổ chức sự kiện Hoàng Gia thực hiện.

12310517 1095811827103226 7737905208894391614 n

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 02

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 03

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 04

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 05

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 06

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 07

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 08

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 09

Tổ chức sự kiện - Lễ Động thổ khởi công Trung tâm triển lãm quy hoạch Tp.HCM - 10